NIF med brev til Erna Solberg

269
Norges idrettsforbund ønsker at fotballen skal rulle igjen. Foto: Brage Æsøy Titlestad, Fotballnerd.no

Norges idrettsforbund har sendt brev til statsminister Erna Solberg vedrørende gjennomåpning av toppidretten og breddeidretten.

Fotballnerd.no skrev mandag 15. februar at regjeringen skal behandle idretten på et møte 18. februar.

-Jeg håper snarest at vi kommer dit at vi kan lette noe på tiltak og anbefalinger, og at vi kan komme i gang igjen med normal konkurranseaktivitet for barn og unge, samt med seriespill i toppidretten, skrev Abid Raja til Fotballnerd.no mandag 15. februar.

Norges idrettsforbund skriver på sine nettsider at det ble sendt et brev mandag 15. februar til statsminister Erna Solberg vedrørende idrettens behov for gjenåpning. Brevet er også adressert til kulturminister Abid Q. Raja, Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør ved FHI, Camilla Stoltenberg.

I brevet skriver Idrettsforbundet ved idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg:

“Idrettsbevegelsen har hele tiden lojalt fulgt opp alle anbefalinger og pålegg fra myndighetene basert på en opplevd forholdsmessighet mellom smittesituasjonen og smitteverntiltak. Vi opplever nå en tiltakende uro og bekymring knyttet til smittevernstiltakene og konsekvensene dette har for vår medlemsmasse, som består av ca. 2.100.000 medlemskap fordelt på 11.000 idrettslag i alle landets kommuner. Utfordringen nå er at organisasjonen ikke opplever samme grad av forholdsmessighet mellom iverksatte tiltak på idrettsområdet og smittesituasjonen.”

På vegne av hele den norske idrettsbevegelsen, ber vi derfor regjeringen snarlig om å iverksette følgende tiltak:

*Gjenåpning av konkurranseaktiviteten for barn og ungdom under 20 år:
Fravær av konkurransetilbud påvirker barn og unges motivasjon til å delta i organisert idrett svært negativt. Det øker risiko for frafall betydelig. Derfor er det viktig at konkurranser nå kan gjenopptas i områder hvor smittepresset er lavt.

*Gjenåpning av treningsaktivitet for voksne over 20 år:
Over 100.000 voksne breddeidrettsutøvere har siden mars i fjor ikke kommet i gang med normal idrettsaktivitet. Vi opplever at voksne nå enten er inaktive eller finner seg andre muligheter utenfor idrettslaget, og dermed blir borte både fra aktivitetsfelleskapet og som trenere og frivillige – med de tilhørende negative psykiske og fysiske helsekonsekvenser dette medfører. I områder med ingen eller lav smitte bør voksne nå få lov å komme i gang med organisert idrettsaktivitet.

*Gjenåpning av seriespill i toppidretten:
Seriespill innen toppidretten har vært stengt siden midten av januar. Toppidretten har svært strenge smittevernprotokoller, og disse har den siste tiden blitt ytterligere strammet inn. Denne nedstengningen rammer våre profesjonelle klubber på samme måten som øvrige utsatte bedrifter, herunder med de konsekvenser det har for klubbenes ansatte – både i administrasjon, støtteapparat og ikke minst for spillere som ikke får utøvd sitt yrke.

Les hele brevet: Norges idrettsforbunds nettside

Les også: Raja: Toppidretten behandles 18. februar

Norsk fotball diskuterer du i Facebook-gruppen: Vi som følger norsk fotball

Kommentarer

kommentarer