Ny rapport: Åpning av breddefotball er forsvarlig

232
Fredrik Nilsen legger inn for Funnefoss/Vormsund. Foto: Kjell Arne Høviskeland, Fotballnerd.no

I Danmark åpner man for breddefotball for inntil 25. personer fra 1. mars. En norsk rapport sier man kan trygt åpne igjen i Norge også.

For noen uker siden ga Norges Fotballforbund (NFF) et oppdrag til en utvalgsgruppe ledet av Ørjan Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø.

Oppdraget gikk ut på at NFF ønsket en bredest mulig utredning av effekten av å åpne for ordinær trening i breddefotballen.

Tydelig konklusjon
Rapporten er nå klar, skriver Norges Fotballforbund på sine nettsider. Rapporten er basert på analyser av vitenskapelige data og annen fakta utvalget har samlet inn fra en rekke studier og kilder i løpet av oppdragets varighet.

- Annonse -

Konklusjonen er tydelig:

“Vår rapport viser at en gjenåpning av ordinær utendørs trening i breddefotballen i regi av medlemsklubbene kan gjennomføres uten vesentlig påvirkning på smittetrykket i samfunnet.”

Basert på vitenskapelig data
Utvalgsleder Ørjan Olsvik, mener rapporten danner grunnlaget for at det er forsvarlig å åpne for ordinære treninger i breddefotballen for voksne.

– Vår rapport er basert på vitenskapelig data om covid-19-smitte blant profesjonelle og vanlige fotballspillere det siste året. Vår konklusjon er at det er mulig uten en forhøyet smitterisiko å trene og spille fotball utendørs for voksne menn. Det fantes ingen spesifikke vitenskapelige undersøkelser av kvinner som spiller fotball, men det er ingen grunn til ikke å inkludere kvinnefotball i vår konklusjon, sier Olsvik.

Danmark åpner 1. mars
Denne uken ble det klart at Danmark til en viss grad åpner for breddefotball fra 1. mars.

Gjenåpningen av utendørs idrettsaktiviteter, herunder fotball, skjer som kjent på bakgrunn av en ekspertgruppes beregninger på hvor stor effekt på smittetrykket en åpning ville ha.

Den danske regjeringens beslutning ble at man nå kan samles 25 personer ved for eksempel utendørs fotballaktiviteter fra 1. mars.

-Fortynning av viruset utendørs
Det kan man gjøre uten problemer ifølge professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos:

-Når det handler om å minske virusspredning, er det jo riktig godt å være utendørs. Grunnen til det er, at der skjer en fortynning av viruset, så hvis noen på treningen er smittet, er der mindre risiko for, at de smitter andre, når man er ute, uttaler Hans Jørn Kolmos, og fortsetter:

-Det er naturligvis viktig, at man overholder de hygieniske retningslinjer og sørger for å sprite sine hender og holde god avstand. Hvis man gjør det, er der ingenting i veien for, at man deltar i utendørs aktiviteter i for eksempel fotballklubbene, sier Kosmos til Det danske Fotballforbundets nettsider.

Danskene har laget en streng protokoll for gjenåpningen av fotballen.

Les også: NIF får hastemøte med Solberg

Les også: Regjeringen åpner for ungdomsfotball

Norsk fotball diskuterer du i Facebook-gruppen: Vi som følger norsk fotball

Har du tips til noe vi kan skrive om? Trykk på knappen under for å sende inn ditt tips! Vi premierer årets tips med en valgfri drakt.

Kommentarer

kommentarer

- Annonse -