To eliteserieklubber bøtelagt av NFF

118
Molde og FK Haugesund er bøtelagt av NFF:

Klubbene Haugesund og Molde har blitt bøtelagt for brudd på regelverket i forbindelse med utlånsavtaler på to Molde-spillere.

Forrige sesong inngikk FK Haugesund og Molde FK en låneavtale på Ibrahima Wadji og Tobias H. Svendsen – begge fra Molde FK. I den avtalen var det en begrensing hvor de to ikke kunne spille mot Molde FK, i både serien og en mulig cupkamper.

- Annonse -

I henhold til overgangsreglementet kan det i forbindelse med overgang eller utlån av spillere «ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom, skriver NFF.

Doms- og sanksjonsutvalget skal ha funnet bevis på at de to klubbene inngikk en avtale, hvor de to spillerne ikke skulle ha spilt kampene mot Molde. De to spilte uansett kampen mot klubben de var utlånt ifra.

– Det er ingen tvil om at avtalen ble inngått mellom klubbene. At klubbene senere ble enige om at avtalen ikke skulle gjelder, endrer ikke det forhold at det tidligere var inngått en urettmessig avtale. Utvalget legger derfor til grunn at det foreligger et brudd på NFFs overgangsreglement», fastslår doms- og sanksjonsutvalget.

Klubbene blir bøtelagt med 20 000 kroner. Sanksjonsutvalget har samlet kommet frem til dette.

Beskrivelse fra utvalget

– Slike avtaler er egnet til å påvirke seriespillet og vil kunne ha uheldige konsekvenser for andre klubber i serien. Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier derfor at det reageres strengt mot slike overtredelser.

Kommentarer

kommentarer